De Stream Software Declaration Software

Douane is onze core business.

De Customs Streamliner® is één geïntegreerde oplossing die alle douaneaangiften en -procedures ondersteunt voor de Benelux met een uniforme gebruikersinterface.

Naast de aangiftesoftware ontwikkelde Stream Software het Customs Dossier, dat op basis van scenario’s, rechten en parameters alle douaneprocedures kan ondersteunen.

Customs Dossier stelt de gebruiker in staat de douane flows te automatiseren waar mogelijk. De oplossing bevat o.a. PLDA, AGS, NCTS, EMCS, fiscale vertegenwoordiging, entrepotbeheer en andere commerciële douane- en voorraadsystemen in een gebruiksvriendelijke en snelle communicatieomgeving.

De Customs Streamliner® kan geïntegreerd worden met de ERP-software van verladers zoals SAP, J.D. Edwards, Navision, e.a. en uiteraard met het specifiek voor douaneagenten ontworpen ERP-systeem van Stream Software zelf.

Bonded Warehouse

Bonded Warehouse administratie

Door goederen in een Bonded Warehouse te plaatsen wordt de betaling van invoerrechten en BTW uitgesteld tot op het moment dat de goederen het magazijn terug verlaten.

Wanneer de goederen het magazijn verlaten met een bestemming buiten de EU (wederuitvoer naar derde land) worden geen invoerrechten en BTW aangerekend.

Wanneer de goederen het customs warehouse verlaten met bestemming België of een ander EU-land, worden de invoerrechten en BTW geheven op het moment dat zij het magazijn verlaten. Transshipment tussen douanemagazijnen en scrapping onder douane supervisie zijn tevens vrij van duties en BTW onder voorwaarde dat de aangever over een noodzakelijke toelating beschikt.

De Stream Software oplossing: Customs Dossier

De administratie rond een Bonded Warehouse kan erg tijdrovend zijn. Met Customs Dossier biedt Stream Software de ultieme tool aan deze administratie en rapportages te automatiseren.

Elke inslag of inbound creëert automatisch een stockfiche, waarvan de uitslagen worden afgeschreven. Er is dus ten allen tijde een audit trail betreffende elke goederenbeweging in en uit het douane-entrepot, wat de gebruiker in staat stelt steeds een accurate rapportage richting douane voor te leggen.

Daarenboven kan mits het gebruik van de Smart Modules, de douanevoorraad fiscaal geoptimaliseerd en geautomatiseerd worden.

Voor België
Voor Nederland

Fiscale Vertegenwoordiging

Het voeren van een fiscale vertegenwoordiging voor de invoer van goederen omvat een grote financiële verantwoordelijkheid.

Stream Software biedt binnen de Customs Streamliner® een krachtige tool om de fiscale vertegenwoordiging (zowel globale als individuele BTW nummers) volledig te beheersen.

Met het oog op een zo klein mogelijke menselijke interventie, heeft Stream Software een oplossing opgezet waarbij de gegevens automatisch worden overgenomen. De overname van data begint bij de declaratie, en eindigt bij de BTW-, intrastat- en ICL-aangifte. Op deze manier kan de gebruiker enorm veel tijd besparen.

Stream Software gaat nog verder dan dat. Met het raamwerk van de zelfcontrole (self control framework) worden checks of controles ingericht, met als doel alle fiscale flows te beheersen. Er wordt steeds gestreefd naar een zo ver als mogelijk doorgedreven automatisatie.

De wetgeving wordt door de specialisten van Stream Software opgevolgd en wijzigingen worden tijdig voorzien in de applicatie. Onze klanten krijgen automatisch bericht wanneer er nieuwe functionaliteiten voor hen van toepassing zijn.

Voor België
Voor Nederland

Facturatie

Een correcte en volledige afrekening

Bij de facturatie van douanedocumenten kunnen grote bedragen gemoeid zijn. Het is enorm belangrijk voor de expediteur of declarant de documenten tijdig maar vooral correct af te rekenen.

De Stream Software oplossing: automatische facturatie

Hier biedt Stream Software een sluitende oplossing: gelinkt aan ILS kunnen douanedocumenten automatisch gefactureerd worden.

De gebruiker kan per opdrachtgever en per type document tarieven definiëren, waarbij na release van een aangifte deze kosten en eventuele te betalen BTW, invoerrechten of anti-dumping automatisch worden gefactureerd.

Men kan tevens opteren voor een periodieke consolidatiefactuur voor alle aangiften, echter met een onmiddellijke facturatie van eerder vermelde BTW, invoerrechten of anti-dumping. Op deze manier bent u steeds zeker van een correcte en volledige afrekening.

Voor België
Voor Nederland

Declarant Assist

Het ingeven van douaneaangiften kan complex zijn. Bepaalde goederencodes vergen additionele codes en het incorrect of onvolledig insturen van een aangifte kan erg tijdrovend zijn wanneer tal van correcties nodig zijn. Daarenboven worden de systemen van douane nodeloos belast.

Stream Software heeft met de Declarant Assist de ideale oplossing

De naam zegt het zelf: de Declarant Assist is jouw assistent als aangever en screent uw volledige aangifte op fouten alvorens u ze naar douane instuurt. Als gebruiker krijgt u op voorhand meldingen van welke zaken in de aangifte ontbreken of foutief zijn. Zo kan u die gegevens aanvullen of aanpassen, waardoor het aantal foutmeldingen die terugkomen van de douane tot een minimum beperkt blijven.

Het grote voordeel van de Declarant Assist is dat hij de aangifte volledig screent voordat deze naar de douane wordt gestuurd. Eventuele fouten of ontbrekende gegevens worden dan gedetecteerd, waardoor het aantal ontvangen foutmeldingen drastisch verlaagt. De Declarant Assist wordt (minstens) maandelijks volledig geupdate naar de laatste versie van de EU Taric database.

De Declarant Assist leest de EU Taric-database uit en laat u toe tariefcodes te raadplegen. Daarnaast bevat de module ook volgende functionaliteiten:

  • Controleert het bestaan van de goederencode in de lopende maand
  • Controleert of de bescheiden zijn toegevoegd
  • Controleert of de juiste aanvullende eenheden zijn opgegeven
  • Controleert of de aanvullende codes zijn opgegeven
  • Optimaliseert uw importaangifte:
  • ~De fiscaal meest gunstige preferentie voor te stellen (gebruik van FormA/Eur1)
  • ~Schorsing voor te stellen indien van toepassing
  • ~Anti-dumping voor te stellen indien van toepassing
  • ~Quota voor te stellen indien van toepassing
Voor België
Voor Nederland

e-Commerce

De vrijstelling van BTW voor zendingen van €22 en lager is per 1 juli 2021 komen te vervallen. Vanaf deze datum dient BTW betaald te worden bij invoer van al deze zendingen.

De vrijstelling voor duties van zendingen van €150 en lager blijft bestaan. Let op, vanaf 1 juli 2021 wordt de grenswaarde van €150 niet meer bepaald op de douanewaarde van de bestelling, maar op de intrinsieke waarde. Daarenboven mogen niet alle goederen via het e-Commerce platform geïmporteerd worden. Goederen die iets “raken” in de wetgeving blijven via de normale aangiftesystemen lopen. Onze oplossing beschikt over een negatieve lijst van goederencodes die niet via e-Commerce aangegeven mogen worden. Deze kunnen dan via PLDA of AGS lopen.

Stream Software heeft een cloud-oplossing ontwikkeld waar e-Commerce zendingen kunnen worden ingestuurd. De applicatie valideert alle ingestuurde pakketjes, en bepaalt de te volgen flow.

Er zijn strikte business rules opgesteld door de douaneautoriteiten, waardoor niet alle goederen binnen H7 / DECO ingestuurd mogen worden (denk bijvoorbeeld aan accijnsgoederen). Onze CAAS (Customs Advanced Advisory System) valideert elk ingestuurde parcel ten opzichte van deze business rules! Stream Software heeft een e-Commerce oplossing voor de Benelux. Laat ons wel wezen, de business rules verschillen van land tot land. Stream’s CAAS biedt een oplossing voor elke e-Commerce zending binnen de Benelux, of deze nu toekomt te Luik, Schiphol of Luxemburg!

Behind every great e-Commerce platform is a software company that streamlines the import.

Voor België
Voor Nederland
Contacteer ons

Laat u aangenaam verrassen en vraag een demo!

contacteer ons