EMCS zal binnenkort een nieuwe, grote update krijgen. Het zogenaamde EMCS Fase 4 zal op 13/02/2023 live gebracht worden. Het betreft een big bang, de voorgaande versie van EMCS zal niet meer aanspreekbaar zijn. Stream Software is inmiddels gestart met de ontwikkeling van deze update, en zal de applicatie compliant hebben tegen de target date.

De grootste wijziging is de digitalisering van het VGD (Vereenvoudigd Geleide Document). Het betreft de procedure ‘accijns betaald’ tussen operatoren (B2B-procedure). We evolueren dus naar een e-VAD: het elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document. Aangezien u ongetwijfeld met partijen in andere lidstaten werkt, geven we u onder nog de vertaling mee van dit nieuwe elektronische document:

·        NL = e-VAD: elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document

·        FR= e-SAD: Document Administratif Électronique Simplifié

·        DE = e-BVD: vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument

·        EN = e-SAD: electronic Simplified Administrative Document

Het VGD wordt veelal gebruikt voor de overbrengingen onder de procedure ‘accijns betaald’. Het volume inzake deze documenten ligt veel lager dan het gebruik van de gekende e-AD. Het betreft vooral bewegingen van alcohol of alcoholhoudende dranken, waar de accijnzen reeds zijn voldaan, en er alsnog naar een andere (B2B) partij binnen de Unie wordt vervoerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, kan de afzender een eventuele terugbetaling verkrijgen. Waar dit in het verleden onder een papieren document (VGD) verliep, zal dit vanaf 13/02/2023 elektronisch kunnen.

Wijzigingen binnen Customs Streamliner

Zoals reeds gemeld zal deze  fase geïntegreerd en ingebouwd worden in onze applicatie. Wij voorzien een extra message type ‘3’voor de aanmaak van de e-VAD. Tevens worden de achterliggende codelijsten van een noodzakelijke update voorzien.

Binnen EMCS Fase 4 worden nog andere wijzigingen opgenomen. Enkele voorbeelden:

·        De benaming en grootte van de datavelden gross en net mass worden gealigneerd met het Customs Data Model, gebaseerd op de UCC

·        Productcode S600 (volledig gedenatureerde alcohol) wordt toegevoegd

·        Op itemlijn komen er twee nieuwe velden bij: ‘Rijpingsduur of ouderdom van producten’ alsook de specificatie van de taal

·        Toevoeging of verbetering van specifieke berichten (IE837 – IE802 – IE881)

Vergunningen

Aan elke accijnsvergunning is een SEED-nummer verbonden. Met de ontwikkeling van EMCS Fase 4, worden er ook 4 nieuwe SEED-vergunningen in het leven geroepen. Bij de permanente vergunningen zijn ‘Gecertificeerde afzender’ en ‘Gecertificeerde geadresseerde’ nieuw. Beiden zijn ook onder de tijdelijke vergunningen nieuw. Een economische operator kan houder zijn van tot vijf verschillende types permanente vergunningen. Aangaande de tijdelijke vergunningen worden er maximaal zes per jaar vergund.

Te noteren is dat de nieuwe vergunningen ‘(tijdelijk) gecertificeerde afzender/geadresseerde’ pas afgeleverd kunnen worden vanaf 13/02/2023 (target go-live).

Nederland

Vanuit Nederland ontvingen we eerder minder goed nieuws. Via een kamerbrief informeerde de Nederlandse Douane Autoriteiten de Tweede Kamer over de stand van zaken aangaande de vertraagde invoering van de Horizontale Accijnsrichtlijn 2020. Het eerdere target van 13/02/2023 zal in Nederland niet gehaald worden, men voorziet een tijdelijke (automatische) noodprocedure. Via een convertor (vertaler) zal tijdelijk de omslag verlopen tussen de oude en nieuwe EMCS, de trade zou hiervan geen of weinig hinder van mogen ondervinden. Aangaande het VGD-document zal een papieren noodprocedure worden toegestaan. Nieuwe target is 01/10/2023.

Meer informatie betreffende de kamerbrief vindt u via hier.

Over de situatie in Nederland zullen wij eenieder zo goed en snel als mogelijk verder informeren.

Extra info

Op 26/10/2022 organiseerde het Nationaal Forum (NaForNa – BE) een open forum aangaande EMCS Fase 4. De presentatie van deze sessie vindt u via volgende link: https://www.naforna.be/nl/system/files/20221026_Open_Forum_EMCS.pdf

Op 1/2/2023 werd een update gepubliceerd van de FAQ-pagina van douane.

De Nederlandse versie vindt u via volgend url: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties-da/emcs/faq-emcs-fase-4#q2

De Franse versie via https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/applications-da/emcs/faq-emcs-phase-4

Related stories

View all stories