Naast de implementatie van DMS4.0 wacht de vergunninghouders IIAA nog een grote wijziging: DMS4.1. Na recente overlegmomenten met tal van onze klanten, kwamen we tot de vaststelling dat de logistieke wereld nog met heel wat vragen zit rond het topic. Vooral de procedure rond het aanbrengbericht en de daaropvolgende aanvullende aangifte, wekt aardig wat vraagtekens op. Onze infosessie van 19 april 2023 in de vintage cinemazalen van Lab1 te Eindhoven, heeft de aanwezigen ongetwijfeld al meer inzichten kunnen verschaffen. Via deze nieuwe Stream Story willen wij u informeren onze reeds verworven kennis verder met u te delen door middel van een white paper die hieronder te downloaden is.. We vatten aan met enkele definities en theoretische begrippen, en zullen verder in deze Story aan de hand van enkele praktische voorbeeld flows.  It is quite a read! We trachten dit document aan te vullen, naargelang er nieuwe ontwikkelingen of informatie beschikbaar is.

Related stories

View all stories
No items found.