De transitie van AGS naar DMS heeft voor bijna alle Nederlandse economische operatoren de volledige aandacht, echter zijn er ook wijzigingen in het AES-proces. We willen u hierom uitgebreid informeren over de te verwachten veranderingen in het “Uitgaan uit de EU”-proces, bekend als AES (Automated Export System) Uitgaan. Sommige van deze wijzigingen kunnen een impact hebben op uw huidige operaties! De veranderingen zijn het gevolg van gewijzigde EU-regelgeving (Douane Wetboek van de Unie) en hebben invloed op het registreren van goederen die de EU verlaten.

Wat is AES Uitgaan? AES staat voor Automated Export System, een Europees geautomatiseerd systeem dat het uitgaansproces ondersteunt. Met de invoering van AES Uitgaan wordt het huidige Export Control System (ECS) vervangen. Het doel van AES Uitgaan is om beter en efficiënter te kunnen controleren welke goederen de EU verlaten. Tussen 8 mei en 30 november moet u overstappen naar AES. Gedurende deze overgangsperiode kunt u nog steeds oude ECS-berichten indienen. Zodra u overstapt, kunt u AES-berichten indienen. Na 30 november is het niet langer mogelijk om oude ECS-berichten in te dienen.

Nederland dient uiterlijk eind november 2023 te voldoen aan de eisen van het Douane Wetboek van de Unie (DWU) en het AES Uitgaan. Dit betekent dat bedrijven en betrokkenen actie moeten ondernemen en de nodige aanpassingen moeten maken in hun systemen voor het registreren van goederen die de EU verlaten. 

Stream Software heeft een applicatie gebouwd die focust op het “Arrival at exit” (AAX) gegeven binnen AES uitgaan, dit naast de reeds aanwezige functionaliteiten voor port community systems Portbase en Cargonaut. Goederenzendingen die het douanegebied van de Unie verlaten, moeten worden aangebracht bij het douanekantoor van uitgang. Dit is het douanekantoor waar de uitgaande goederen in of op het uitgaande vervoermiddel worden geladen. Het aanbrengen gebeurt door de aankomst van de goederen bij het douanekantoor van uitgang te melden aan de douane van dat kantoor. Met de invoering van AES (Automated Export System) gelden de volgende wijzigingen: 

  1. Alle goederen die het douanegebied van de Unie verlaten, moeten worden aangebracht bij het douanekantoor van uitgang. De bestaande ontheffing van de aanbrengverplichting wanneer het douanekantoor van uitvoer gelijk is aan het douanekantoor van uitgang komt te vervallen. Onder AES moet van elke goederenzending de aankomst op de plaats waar deze in het uitgaande (lucht)vaartuig zal worden geladen aan de douane worden gemeld (aankomstmelding - Arrival at Exit-melding - 'AAX').
  2. Elektronische aankomstmelding (AAX): De aankomstmelding bij het douanekantoor van uitgang (AAX) moet elektronisch worden gedaan. De dataset van de AAX wordt aangepast, zodat de persoon die de zending bij het douanekantoor van uitgang aanbrengt ('Trader at Exit') verschillen kan melden tussen de aangegeven goederen en de aangebrachte goederen. Deze verschillen omvatten de daadwerkelijke hoeveelheid die wordt aangebracht, verschillen in goederensoort en informatie over het opnieuw verpakken of laden in een container.
  3. Verandering in indientermijn AAX: De indientermijn voor de aankomstmelding bij het douanekantoor van uitgang (AAX) wordt teruggebracht naar het tijdstip van aankomst op de plaats (het douanekantoor van uitgang) waar de goederen worden geladen in of op het uitgaande vervoermiddel waarmee zij het douanegebied van de Unie verlaten. Dit betekent dat de AAX moet worden ingediend voordat de goederen in het uitgaande (lucht)vaartuig worden geladen of het douanegebied van de Unie hebben verlaten.

Doel van de AAX: De AAX dient om de aankomst van de goederen op de plaats van uitgang te melden aan de douane, zodat de douane: 

  1. kan controleren of de goederen in dezelfde staat zijn als op het moment van aangifte ten uitvoer of aangifte tot wederuitvoer, 
  2. de goederen kan vrijgeven voor uitgaan, en 
  3. kan toezien op het uitgaan.

We dienen twee uitzonderingen te noteren:

  • Plaatsing onder de regeling douanevervoer: De ontheffing van de verplichting om ten uitvoer of tot wederuitvoer aangegeven goederen aan te brengen bij het douanekantoor van uitgang blijft bestaan als de goederen onder de regeling douanevervoer worden geplaatst. In deze situatie moeten de goederen al worden aangebracht om ze onder de regeling douanevervoer te plaatsen, en het douanekantoor van vertrek van de regeling douanevervoer is tevens het douanekantoor van uitgang.
  • Provisie- en bunkerzendingen: De ontheffing van de verplichting om ten uitvoer of tot wederuitvoer aangegeven provisie en bunkers aan te brengen bij de douane blijft ook bestaan. De elektronische vooraanmelding ('PRO-bericht') gestuurd door de proviandeur/cateraar/bunkeraar ter zake van de levering aan de douane, inclusief het tijdstip van levering, wordt beschouwd als 'aanbrengen bij de douane'.

Let op: Vanaf de invoering van AES zal een te laat ontvangen AAX dus niet meer worden geaccepteerd. Dit betekent dat het uitgaan van de goederen niet wordt bevestigd aan het douanekantoor van uitvoer en de aangever van de aangifte ten uitvoer of de aangifte tot wederuitvoer. De aangever ontvangt dan geen Confirmation of Exit (CoE), tenzij hij het uitgaan alsnog aantoont aan het douanekantoor van uitvoer met alternatief bewijs (de zogenaamde nasporingsprocedure).

Eenieder die geconfronteerd wordt met het aanbrengen van goederen voor uitgaan in Nederland, kan contact opnemen met het Stream Software Sales Team (st@streamsoftware.be). 

Related stories

View all stories