Wat is e-Commerce?

Heel kort gezegd: koopt u als privépersoon wel eens iets via internet, dan is dat e-Commerce. Komen deze goederen vervolgens van buiten de Europese Unie naar u toe, dan moeten deze goederen langs de Douane. Welnu, dit gaat vanaf 1/7/2021 via de nieuwe e-Commerce module.

Binnen een nieuw online portal, introduceert Stream Software een nieuwe aangifte module beschikbaar voor heel de Benelux: H7 (BE), DECO (NL) en LVC (LUX).

Waarom een nieuwe procedure voor e-Commerce?

Er was altijd een ongelijk speelveld in de Europese Unie waarbij webshops, bijv. uit niet-EU-landen, vrijstelling kregen van BTW en invoerrechten voor zending van lage waarde (lees: niet meer dan €22). Dit voordeel was er niet voor producenten van gelijkaardige producten in Europa; ze konden niet profiteren van lage lonen op de fabricage en de vrijstelling van BTW en andere heffingen.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat iedereen BTW gaat betalen op goederen die gekocht worden via een webshop. Vanaf 1/7/2021 verdwijnt de BTW-vrijstelling voor de invoer van deze goederen.

Er ontstaat een uniforme BTW-regeling voor grensoverschrijdende leveringen van goederen en diensten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Vanaf 1 juli 2021 kunnen goederen bedoeld in artikel 143bis van Verordening (EU)2015/2446 van niet meer dan €150 aangegeven worden via de nieuwe ‘super reduced data’ set H7. Deze dataset mag worden gebruikt voor aangiftes van goederen die voldoen aan artikel 23 of 25 van Verordening (EG)1186/2009 en waarvoor géén accijnzen, verboden of beperkingen gelden.

In het systeem kunnen de volgende aangiften voor het vrije verkeer worden gedaan:

  • Volgens de normale procedure specifieke dataset (SRD);
  • In hetkader van de bijzondere regeling voor afstandsverkopen van uit derde landen ingevoerde goederen (Invoerregeling/iOSS);
  • In het kader van de bijzondere regeling voor de aangifte en de betaling van BTW bij invoer (Special Arrangement).
Hoe bereid ik mij voor op H7?

Zorg dat je klant voldoende en juiste informatie aanlevert om de aangifte te kunnen doen. De juiste HS-codes zijn zeer belangrijk vanwege de uitsluiting van goederen waarop accijnzen, beperkingen en verboden van toepassing zijn.

e-Commerce (H7) binnen de Customs Streamliner®

Stream Software biedt een front-office of API aan om alle pakketten van een zending op te laden.

Via een Customs Advisory Service (CAAS) bepalen we voor u het scenario van een pakket aan de hand van intelligentie en validatie regels. Vervolgens ontvangt u een terugkoppeling op pakketniveau in geval van eventuele data-fouten of u krijgt een overzicht welke pakketten een andere flow dienen te volgen.

Alle pakketten worden reeds gevalideerd tegen de business rules van de douane vooraleer deze worden verstuurd om al zoveel mogelijk fouten aan de voorkant af te vangen.

Er worden de nodige dashboards voorzien om een snelle interventie of opvolging te kunnen doen.

Op termijn integreren we deze module met het Customs Dossier. Pakketten die niet voldoen aan de criteria voor H7/DECO worden dan via dit Customs Dossier naar PLDA/AGS (H1) of transit doorgezet.

Interesse?

Nieuwsgierig geworden naar de werking van deze module of wilt u de e-Commerce automatiseren via onze Customs Streamliner®? Neem dan contact op met onze sales afdeling (st@streamsoftware.be).

Related stories

View all stories