De komende jaren wachten ons enorm veel wijzigingen binnen de wereld van douane. Om u zo veel als mogelijkte informeren, geven we onder een beknopt overzicht van de meest impactvolle changes.

1. e-Globalisatie (live) – BE

Vanaf 1/2/2022 vervalt de procedure globalisatie, en dienen alle operatoren over te schakelen naar de nieuwe elektronische globalisatie.

Stream Software is eind 2020 in een piloottraject gestapt met de AAD&A en pilootklant Bleckmann; we zijn enorm trots om als eerste douanesoftwareleverancier live te zijn in productie.

Momenteel begeleiden we onze klanten richting de nieuwe e-Glob. Check zeker ook de sectie e-Glob op de website met een uitgebreide whitepaper.

2. e-Commerce (live) – BE + NL

Vanaf 1/7/2021 dient voor alle zendingen met een waarde lager dan 150€, een aangifte ingestuurd te worden via een reduced data set.

Stream Software heeft voor België (H7) en Nederland (DECO) een cloudapplicatie ontwikkeld. Eén oplossing, ongeacht of uw e-Commercezendingen in Maastricht, Luik, Schiphol of Brucargo toekomen! Luxemburg staat nog op de roadmap om evenzeer te integreren.

3. Cargo Controller (target 03/2022) – NL

“Van Ladinginformatie naar ladingregie”: de catchphrase van Portbase zelf rond de nieuwe Cargo Controller.

Vanaf maart 2022 wordt de oude Ladinginformatie van Portbase niet meer ondersteund. Stream Software is reeds bezig aan de ontwikkeling van de functionaliteiten binnen onze Customs Streamliner®.

Binnen Customs Streamliner® wordt de data vanuit Ladinginformatie reeds slim gebruikt, dit om ondermeer de CVB te triggeren, of om de BL-gegevens rechtstreeks in de aangiftes te kunnen gebruiken. Dit resulteert in een minieme foutenlast, met een onmiddellijke tijds- en efficiëntiewinst voor de gebruikers.

Cargo Controller komt beschikbaar via het web en als API. Stream Software is momenteel aan de slag met de API-specificaties. Voor de huidige gebruikers van Ladinginformatie blijven Portbase en Stream Software tot 31 maart 2022 ook de bestaande systeemkoppeling (op basis van XML) ondersteunen. Vanaf april 2022 werkt de toepassing binnen uw Customs Streamliner® volledig API gestuurd.

4. DMS4.0 (AGS) (target 06/2022) – NL

Het oude AGS gaat op de schop. Voor Nederland zal Stream Software het nieuwe declaratiesysteem DMS4.0 ontwikkelen. De gegevensvereisten (dataset) van de aangifte zullen wijzigen. Aangevers die nu aangifte doen via AGS moeten straks aangifte doen via DMS, conform de gewijzigde bijlage B van het douanewetboek van de Unie.

Daarnaast komt er een nieuwe functionaliteit in DMS: de verwerking van controlebevindingen. In AGS 3.1 'corrigeerde' de Douane altijd de aangifte. Met DMS 4.0 moet de aangever de verbeteringen zélf aanleveren, nadat hij een bericht met de controleresultaten heeft ontvangen vanuit DMS. Goederen worden pas vrijgegeven als de 'gecorrigeerde' aangifte volledig is verwerkt door de Douane.

5. IDMS (target 10/2022) – BE

IDMS zal PLDA vervangen en alle modules ten invoer bundelen in één systeem (PLDA, E-Commerce H7, BE-Gate). Net zoals de overgang van AGS3.1 naar DMS4.0 in Nederland zal dit een enorme impact hebben op de aangiftesystemen in België. IDMS wordt een gans nieuw aangiftesysteem, dewelke PLDA-import volledig zal vervangen. De dataset zal net zoals bij DMS4.0 wijzigen.

Stream Software zal er uiteraard voor zorgen dat onze gebruikers tijdig kunnen overschakelen naar IDMS. Daar dit een basismodule is voor quasi al onze gebruikers, zullen wij uiteraard de nodige zorg en aandacht besteden aan deze nieuwe ontwikkeling.

6. DMS4.1 (target 12/2022) – NL

Naast de wijziging in de standaardaangiftesystemen in Nederland (zie DMS4.0) zal ook de GPA, en gans z’n werking, wijzigen in 2022. Vergunninghouders Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA) gaan ten laatste op 1 januari 2023 hun aanvullende aangifte(n) en/of aanbrengberichten moeten insturen met DMS 4.1. Hiermee komt het aangiftedeel van GPA en SPA te vervallen.

Vergunninghouders IIAA die gebruik gaan maken van de zogenoemde ketenregeling, gaan voor het uitwisselen van controle-informatie, die voorheen in de GPA was opgenomen, gebruikmaken van de zogenoemde auditfile voorraad.

Wenst u hieromtrent meer info te ontvangen, raadpleeg zeker onze whitepaper. Stream Software is vertegenwoordigd in de pilootgroep van ADS, zodat we op de eerste rij zitten om de wijzigingen binnen DMS4.1 (en de auditfile) te capteren, en tijdig op te nemen in onze applicatie.

7. NCTS5 (target 01/2023) – BE

Ondertussen zijn ook de technische specificaties van fase 5 betreffende NCTS beschikbaar. De belangrijkste wijziging is dat het edifact bericht verdwijnt en vervangen wordt door XML. Ook de datastructuur zal wijzigen naar de vereisten van bijlage B van het douanewetboek van de Unie. Het testsysteem wordt verwacht tegen november 2022.

8. AES (target 01/2023) – BE

AES staat voor Automated Export System. Deze zal PLDA-export vervangen. Ook hier wederom een gans nieuw declaratiesysteem. De ontwikkeling zal samenlopen met NCTS5, daar beiden gelinkt kunnen zijn aan elkaar.

9. EMCS4 (target 02/2023) – BE

Ook EMCS krijgt een upgrade. Tegen 13/02/2023 dient fase 4 vervolledigd te zijn. Wij verwachten een MIG tegen juni 2022, een testomgeving zou beschikbaar moeten zijn eind 2022. Binnen deze vierde fase zal een integratie van opvolging duty-paid B2B bewegingen geïntroduceerd worden (elektronische VGD). Naast de e-AD komt er ook een e-SAD.

10. PN/TS (target 03/2023) – BE

PN/TS staat voor Presentation Notification / Temporary Storage. Deze zal de huidige Goederencomptabiliteit (GCA/GCB/GCZ) vervangen.

Het worden uitdagende tijden, met aardig wat wijzigingen op korte termijn. Stream Software zit op de eerste rij om al deze wijzigingen nauwgezet op te volgen en in de applicatie in te bouwen. Daar douane onze core business is, zetten wij al onze resources op bovenstaande ontwikkelingen. Wij zullen u zo goed als mogelijk informeren over de planning en implementaties.

Related stories

View all stories