CBAM

U hebt deze term misschien al eens horen voorbijkomen. Maar wat houdt dit nu precies in? En waarom wil de EU een mechanisme in koolstofgrenscorrectie in het leven roepen? In onderstaand artikel trachten we u wat wijzer te maken in deze nieuwe methodiek.

Fit for 55

CBAM staat voor Carbon Border Adjustment Mechanism. Het betreft dus een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie. De EU is voorloper in verscheidene inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. Binnen de Europese Green Deal heeft Europa de ambitieuze doelstelling vastgelegd om tegen 2030 de koolstofuitstoot met 55% te reduceren, dit ten opzichte van referentiejaar 1990. Het einddoel moet een klimaatneutraal Europa worden tegen 2050.

Fit for 55 dus, een pakket van voorstellen om de EU-wetgeving te actualiseren en het beleid aan te passen aan de EU-klimaatdoelstellingen. CBAM is een onderdeel van de vele voorstellen, waaronder bijvoorbeeld ook de emissiemaatregelen voor de landbouw vallen, of nieuwe emissienormen voor auto’s en bestelwagens.

Maar waarom een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie? Daar de EU enorme inspanningen levert om zijn ambitieuze klimaatdoelstelling te behalen, wil men voorkomen dat productie naar niet-EU-landen beweegt waar het klimaatbeleid minder ambitieus is, of de invoer van koolstof intensieve producten substantieel stijgt.

Carbon Border Adjustment Mechanism

Momenteel is er een voorlopig en voorwaardelijk akkoord rond CBAM binnen de Raad en het Europees Parlement, dewelke nog bekrachtigd dient te worden. Aanvankelijk zal CBAM enkel gelden voor een aantal koolstofintensieve producten, waaronder bijvoorbeeld ijzer, staal, cement en meststoffen. De verordening heeft ook betrekking op indirecte emissies, die duidelijk worden gedefinieerd.

Volgens het voorlopige akkoord zal CBAM vanaf oktober 2023 in voege treden. In een eerste fase zal enkel een vereenvoudigd CBAM gelden, met enkel rapportageverplichtingen. Daarna treedt het volledige CBAM in werking, wat geleidelijk zal worden ingevoerd. Dit loopt gelijktijdig met de afschaffing van de gratis emissierechten voor de betrokken sectoren.

Impact op Customs Streamliner®

Voorlopig kunnen we nog niet inschatten of er een impact gaat zijn op onze applicaties. Echter dienen we rekening te houden met de mogelijkheid dat de EU via heffingen bij invoer de koolstofgrenscorrecties zal innen. Producenten van koolstofintensieve producten zullen hun CO² of emissies binnen hun productieprocessen moeten rapporteren. In de overgangsfase tot eind 2025, zullen de ingebedde emissies aangegeven moeten worden, zonder een financiële correctie te betalen. Vanaf 2026 wordt het systeem definitief.

Stream Software volgt het geheel nauwgezet op en zal uiteraard de eventuele nodige aanpassingen tijdig in de applicaties inbouwen. We’ll keep you posted!

Related stories

View all stories
No items found.