Ook NCTS (New Computerized Transit System) ontsnapt niet aan een grondige update. Net als quasi alle andere douanesystemen dient het systeem voor transit documenten bijgewerkt te worden om te voldoen aan de UCC. Het project valt onder de noemer NCTS P5 (Phase5), en heeft een huidige go-live in België op 30/09/2024, weliswaar met een transitieperiode tot 31/12/2024. In Nederland zou deze pas eind 2024 verplicht zijn. In Luxemburg zou het geheel reeds sinds 06/2023 live zijn, Stream Software brengt de Luxemburgse klanten operationeel naar Phase5 begin april 2024 in overleg met de Luxemburgse Douane.

Achtergrond en wijzigingen

Net zoals alle andere douaneprocedures, ligt de UCC (Union Customs Code) aan de basis van deze wijzigingen. Ook hier wijzigt de dataset, en zal de nieuwe NCTS opgebouwd worden vanuit het Europees datamodel (EUCDM).

Het betreft een grondige update van het transit systeem. Onder vindt u een summiere omschrijving van de belangrijkste wijzigingen:

•       Achter de schermen wijzigt het berichtenverkeer van edifact naar XML. Deze vertaalslag wordt binnen de module NCTS ontwikkeld.

•       De datastructuur zal wijzigen naar het Europese datamodel, dit naar de voorschriften binnen de UCC.

•       De aangever is verplicht om (minstens) een 6-digits HS-code mee in te sturen.

•       Er komt een link tussen NCTS en AES (vervanging van de Belgische TAO lijst).

•       Het forfaitair bedrag van het call segment verdwijnt.

•       Een pre-lodge (type D – bericht IE015) gaat mogelijk zijn voor transit documenten, dit via de presentation notification (IE170). Deze dient binnen 30 dagen definitief gezuiverd te worden, anders vervalt het document.

•       Er komt een extra niveau voor house consignments. Het is dus vanaf P5 mogelijk om meerdere consignments op hetzelfde transit document te plaatsen.

In tegenstelling tot het Enig Document dat verdwijnt, zou de huidige layout bij NCTS wel behouden worden.

Nederland

Vanaf 2 december 2024 moeten zendingen onder transitstatus worden verzonden naar de nieuwe DVA (Douane Vervoer Applicatie) in Nederland. Hieronder het voorlopige tijdsbestek:


- Begin 2024 zal de Nederlandse Douane instructies geven aan aangevers.
- De testomgeving wordt medio mei 2024 opengesteld voor softwareontwikkelaars (BTO).
- Vanaf 1 juli 2024 kunnen bedrijven aansluiten op DVA.
- Vanaf 1 oktober 2024 moeten alle bedrijven aangesloten zijn op DVA.
- NCTS wordt na 1 december 2024 stopgezet.

Hoe kan u zich voorbereiden?

Zoals aangegeven, ligt de grootste wijziging achter de schermen. Het berichtenformaat wijzigt van edifact naar XML, echter wordt u hierin ontzorgd door Stream Software. Wat wel een impact kan hebben, is het verplicht insturen van de 6-cijferige tariefcode, en het correct ingeven van het call segment.

Indien u momenteel nog geen HS-code meestuurt binnen uw transit aangiften, is het aangewezen nu reeds de nodige voorbereidingen hieromtrent te treffen. Er bestaat een mogelijkheid dat u uw klanten moet vragen u de nodige gegevens te verstrekken. Daarnaast verdwijnt het forfaitaire bedrag van het call segment. In de praktijk worden veelal fixed bedragen ingegeven, wat weldra tot de verleden tijd behoort.

Stream Software is inmiddels gestart met de ontwikkelingen van NCTS P5. Eens mogelijk, zullen wij eenieder informeren aangaande de verdere praktische wijzigingen, alsook de wijzigingen binnen de applicatie.

Related stories

View all stories