Alle lidstaten worden geconfronteerd met vele wettelijke wijzigingen, die als gevolg van de implementatie van de UCC, op ons afkomen. Luxemburg is hierop geen uitzondering. PLDA zal plaats ruimen voor LUCCS. Midden 2022 kregen we de bevestiging vanuit de Luxemburgse autoriteiten dat de eerste procedure (LUCCS-import) live zou gaan op 10 januari 2023. Deze werd echter eind december verdaagd tot nader order, echter werd inmiddels een nieuwe target date gecommuniceerd van 02/05/2023.

Stream Software zet alle zeilen bij om de Luxemburgse klanten over te zetten naar de nieuwe import procedure. Vanaf 2 mei 2023 zullen de oude PLDA-aangiften niet meer geaccepteerd worden, en dienen alle aangevers de importaangiften via het nieuwe LUCCS-systeem in te sturen. Er is geen transitieperiode, op deze mijlpaal zal PLDA-import niet meer ondersteund worden.

Achtergrond en wijzigingen

Net zoals in België en Nederland, ligt de UCC (Union Customs Code) aan de basis van deze wijzigingen. De nieuwe procedure is opgebouwd vanuit een nieuw Europees datamodel. Hierdoor zal Stream Software een volledig nieuwe module ontwikkelen, om eenieder die Luxemburgse importaangiften opstelt, compliant te laten werken.

Net als in de andere Europese landen, verdwijnt ook in Luxemburg de papieren aangifte, die we momenteel kennen als het Enig Document. Om toch enige houvast te garanderen, ontwikkelde Stream Software een eigen lay-out die ter beschikking wordt gesteld binnen de applicatie.

Ook determinologie aangaande de verschillende procedures en douanedocumenten wijzigt.De EUAH, IMAJ of andere gekende documenten zullen ophouden te bestaan. Hier nogmaals een overzicht van de nieuwe douaneprocedures:

•      H1: Declaration for release for free circulation and Special procedure –– specific use –– declaration for end-use

•      H2: Special procedure –– storage –– declaration for customs warehousing

•      H3: Special procedure –– specific use –– declaration for temporary admission

•      H4: Special procedure –– processing –– declaration for inward processing

•      H5: Declaration for the introduction of goods in the context of trade with special fiscal territories

•      H6: Customs declaration in postal traffic for release for free circulation

•      H7: e-Commerce

•      I1: Import Simplified declaration

•      I2: Presentation of goods to customs in case of entry in the declarant's records or in the context of customs declarations lodged prior to the presentation of the goods at import

H6, I1 en I2 zijn momenteel niet in scope, deze worden in een volgende fase opgenomen in Luxemburg. Meer (technische) informatie hieromtrent vindt u onder andere op volgende website: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/union-customs-code/eu-customs-data-model-eucdm_en

Statusupdate

Momenteel werden de eerste berichten succesvol verstuurd en antwoorden van de douane ingelezen. Heel Stream Software en in het bijzonder het development team werkt hard om de module klaar te hebben en om alle klanten tijdig over te laten schakelen naar LUCCS-import. Wij voorzien begin december een webinar of video manual om alle gebruikers kennis te laten maken met de nieuwe module. Aangezien het datamodel wijzigt, zijn er nieuwe schermen ontwikkeld, uiteraard wel in de gekende pragmatische opbouw.

Stream Software houdt iedereen zo goed als mogelijk op de hoogte betreffende de verdere ontwikkelingen.  

Related stories

View all stories
No items found.