Er is nog niet erg veel over gecommuniceerd, echter komen de targeted go-lives voor de nieuwe Belgische systemen achteraan de rij, in de lidstaten waar Stream Software actief is. Het is daarom niet minder belangrijk, integendeel. België blijft de belangrijkste markt voor Stream Software, we gaan daarom de communicatie opvoeren, om elke gebruiker van de Belgische systemen klaar te stomen naar de transitie van de nieuwe aangiftesystemen.

Allereerst dienen we enkele algemene nieuwigheden mee te geven. Net zoals in alle andere lidstaten ligt de UCC (Union Customs Code) aan de basis van de wijzigingen. Om alsnog niet al te veel in detail treden, dienen we mee te geven dat het datamodel van alle aangifteprocedures wijzigt. Naar de nieuwe procedures toe baseren we ons op het EUCDM, het zogenaamde European Customs Data Model. Meer info hieromtrent is te vinden via https://eucdm.softdev.eu.com/.

Het feit dat we niet meer in de gekende aangifteprocedures (denk hierbij aan de 40 00 of 31 71, of de gekende documentcodes zoals EUA of IMAJ) denken, maar in H1 of een andere nieuw gedefinieerde term, gaat toch even wennen worden. Onder alvast een beknopt overzicht voor import waar eenieder zich aan kan verwachten:

 • H1: Aangifte voor het vrije verkeer en bijzondere regeling — Aangifte voor bijzondere be­stemming;
 • H2: Aangifte voor douane- entrepot;
 • H3: Aangifte voor tijdelijke invoer;
 • H4: Aangifte voor actieve veredeling;
 • H5: Aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het ka­der van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime;
 • H6: Douaneaangifte in postverkeer voor in het vrije verkeer brengen;
 • H7: Aangifte voor e-Commerce zendingen (beperkte dataset);
 • I1: Vereenvoudigde aangifte;  
 • I2: Aanbrengen van goederen bij de douane ingeval van inschrijving in de administratie van de aangever of in het kader van de indiening van een douaneaangifte vóór de aanbrenging van de goederen bij invoer.

Onder ook alvast een beknopt overzicht voor export waar eenieder zich aan kan verwachten:

 • B1 Export en wederuitvoeraangifte;
 • B2 Special procedure - aangifte voor passieve veredeling;
 • B3 Aangifte voor entrepot van Uniegoederen;
 • B4 Aangifte voor export van goederen naar speciale fiscale gebieden;
 • C1 Export vereenvoudigde aangifte;
 • C2 Presentatie van goederen bij douane in geval en entry in the declarant's records (EiDR) of in de context van douaneaangiften ingestuurd voor de presentatie van de goederen bij export.

Schematisch en met een link richting voorgaande procedures geeft dit onderstaand overzicht:

Wat eveneens een impact zal hebben, is het verdwijnen van het alom gekende Enig Document. Stream Software voorziet nog een afdruk erg gelijkend op het Enig Document, zodat eenieder nog kan terugvallen op een gekende template.

 

AES

Laat ons starten met AES (Automated Export System). Het staat al een tijdje op de planning, maar PLDA gaat verdwijnen. Het export gedeelte wordt vervangen door AES. Intussen werd wederom een nieuwe timeframe gecommuniceerd door Douane. Er komt voor AES een transitieperiode van 15/04/2024 lopende tot 30/06/2024.

Achterliggend wijzigt er erg veel in het berichtenverkeer met de douane. 40% van de berichten binnen AES zijn volledig nieuw, 60% ondergaat een transformatie naar het EUCDM met toevoeging van een aantal velden ten opzichte van het bestaande. Daarenboven zullen er tot 9.999 itemregels per aangifte in te sturen zijn, binnen PLDA-export zijn dat er momenteel ‘slechts’ 999.

Een andere wijziging die toch enige gewenning zal vergen bij menig declarant, is de opsplitsing van Vak 44. Dit wordt onderverdeeld in onderstaande categorieën:

 • Previous document
 • Supporting document
 • Additional information
 • Additional reference

De gekende codes blijven behouden, binnen onze applicatie herkennen we het type document en categorie, zodat pragmatisch de aangifte volledig opgesteld kan worden. Uiteraard biedt ook onze Declarant Assist nog een check naar een volledige en compliant aangifte, alvorens deze naar douane wordt verstuurd!

Een digitale noodprocedure staat op de planning, echter dient deze nog ontwikkeld te worden. Wij verwachten deze niet meteen bij go-live van AES. Daarenboven kunnen we nog melden dat een apart bericht werd gecreëerd voor de arrival at exit van geconsolideerde zendingen (IE507). De verificatie zou gebeuren bij de consolidator, zodat er geen risicoanalyse meer dient te gebeuren bij aankomst op de terminal. Het gekende Charge Report alsook Transfer Message zullen eveneens in AES opgenomen worden.

 

IDMS

Net zoals bij AES, zullen er ook voor een invoeraangifte tot 9.999 goederenregels toegelaten zijn. Ook de opsplitsing van Vak 44 is van toepassing op IDMS, en staat ook voor deze nieuwe procedure een digitale noodprocedure op de planning.

Daarnaast behoren de regularisaties zoals we ze nu kennen, tot het verleden. Correcties van een aangifte zullen in de initiële aangifte moeten ingebracht worden, men krijgt geen tweede MRN meer na regularisatie. Tevens worden er controleberichten geïntroduceerd. Waar in het verleden bij een controle van douane u op de hoogte werd gesteld via mail, zal de wijze van controle nu binnen de digitale aangifte worden gecommuniceerd.

Specifiek voor import zal ook de huidige vorm van de DV1 verdwijnen. De waardebepaling zit echter vervat in de data-elementen van de invoeraangifte.

 

Huidige planning

Begin december 2023 werd een gans nieuwe MASP-planning gecommuniceerd. Volgens de huidige planning migreert douane naar alle eerder vernoemde systemen in de eerste jaarhelft van 2024. De upgrade van NCTS Fase 4 naar Fase 5 verschuift naar Q4 2024, dit binnen een transitieperiode van 30/09/2024 tot 30/12/2024. IDMS gaat live op 24/04/2024, weliswaar met een transitieperiode tot en met 31/08/2024. AES heeft volgens de huidige planning een target date 15/04/2024, echter eveneens met een transitieperiode tot 30/06/2024.

NCTS (New Computerized Transit System) krijgt dus ook een grote upgrade naar de zogenaamde Fase 5. Ook hier ligt de grootste wijziging achterliggend, daar het berichtenverkeer met douane wijzigt naar XML. Echter zijn er ook aanpassingen waar de gebruiker een impact zal ondervinden. Zo is het binnenkort verplicht minstens een 6-digit HS-code mee te sturen in het transit document, daarnaast zal het forfaitaire bedrag van het call segment verdwijnen. Voor meer info, check zeker onze story pagina over NCTS via deze link.

 

Development planning

Stream Software is inmiddels gestart met de ontwikkeling van de nieuwe aangiftesystemen. Daar in onze omliggende lidstaten Nederland en Luxemburg evenzeer de basissystemen aangepast worden, hebben we reeds enorm veel ervaring opgedaan.

Stream Software zal al onze gebruikers tijdig informeren aangaande de wijzigingen binnen de applicatie. Voor DMS4.0 en LUCCS import informeerden we via een webinar, waarna alle informatie (presentatie, webinar en handleiding) gedeeld wordt op een nieuw gecreëerd platform. Daarnaast bieden we eenieder de kans vragen te lanceren rond de nieuwe aangiftesystemen, via onze survey pagina eveneens beschikbaar op onze website. Vragen worden door een afzonderlijk UCC-implementatie-team behandeld, en zullen opgenomen worden in de FAQ-sectie van het eerder vernoemde platform.

Mochten er alsnog wijzigingen in de planning gecommuniceerd worden, informeren wij eenieder onmiddellijk via de gekende kanalen! Ook de Belgische douane heeft recent nuttige info gepubliceerd op hun website. Nuttige links vindt u onderstaand:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/aangiften-kennisgeving-douanestatus/datums

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/aangiften-kennisgeving-douanestatus/gegevenssets#q2

Related stories

View all stories
No items found.