Privacybeleid

Stream Software NV, respecteert de privacy van hun partners en klanten en iedereen die een bezoek brengt aan onze websites. Informatie die over u wordt verzameld, wordt ten eerste gebruikt om u de gewenste service te kunnen bieden en ten tweede om onze service aan u te optimaliseren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken.

Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten Stream Software en andere ondernemingen waarmee Stream Software rechtstreeks of onrechtstreeks voor u bestemde diensten heeft geregeld.

De persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt. Ze zullen alleen gebruikt worden voor het aangaan van een contract of het afnemen van een dienst bij Stream Software.

U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en u kunt deze informatie indien gewenst corrigeren of laten verwijderen. U kunt ons ook verzoeken om de informatie niet te gebruiken.

Wij doen al het mogelijke om tegemoet te komen aan uw wensen.  Bepaalde wettelijke voorzieningen kunnen dit evenwel verhinderen.