Customs Management System (CMS)

Customs Streamliner®

Verladers of industriële bedrijven zijn veelal geautomatiseerd met bedrijfseigen ERP-systemen. Stream Software streeft steeds naar doorgedreven automatisatie en efficiëntiewinsten door naadloos te integreren met de ERP-systemen van de klant (SAP, Navision, J.D. Edwards,…).

Het CMS van Stream Software is intelligent, door bij entrepots en commerciële douanesystemen zoals Actieve of Passieve Veredeling of Behandeling Onder Douanetoezicht, ervoor zorg te dragen dat de meest fiscaalvriendelijke oplossing gekozen wordt.

De interface met het systeem van de industriële verlader is zo opgebouwd dat enkel factuur-, paklijst- en zendingsinformatie nodig is om de douaneadministratie te voeren. De typische douanecodering wordt door onze Smart Modules afgeleid en omgezet naar douaneaangiften en administraties. Daardoor heeft het wijzigen van de reglementering bijna nooit impact op de interface met het ERP-systeem. Met de huidige permanente evolutie van de douanewetgeving (UCC) is dit een bijzonder voordeel.

Customs Streamliner® is het volledige CMS-pakket voor de verlader, wat alle douaneprocedures binnen de Benelux beheert binnen één en dezelfde applicatie.

Een beknopt overzicht van de ondersteunde procedures en administraties:

 • de Benelux Douane procedures:
 • ~PLDA (Import & Export) BE
 • ~NCTS (Arrival & Departure) BE
 • ~EMCS (Arrival & Departure) BE
 • ~AC4 BE
 • ~AGS (Import & Export) NL
 • ~EMCS (Arrival & Departure) NL
 • ~PLDA (Import & Export) LU
 • ~NCTS (Arrival &Departure) LU
 • ~EMCS (Arrival &Departure) LU
 • ~AC4 LU
 • ~Fiscale vertegenwoordiging (BE/NL)
 • ~Privaat Bonded Warehouse (BE/NL)
 • ~Publiek Bonded Warehouse (BE/NL)
 • ~E-Commerce
 • ~Accijns entrepot
 • ~BTW entrepot
 • ~Actieve veredeling
 • ~Passieve veredeling
 • ~e-Globalisatie BE
 • ~GPA (Globale Periodieke Aangifte) NL
 • ~SEED/EORI/REX/KBOchecks
 • ~Link naar Cpoint / RX Seaport / TUL / Portbase
 • ~Chamber of Commerce
 • ~Automations (Email, Printing, PDF Create, etc)
 • Cross BorderAuthorizations voor Bonded Warehouse Administraties (BE/NL)
 • Authorized location
 • GRN management
 • ...

Daarnaast biedt de Customs Streamliner® nog tal van modules die het leven van de gebruiker faciliteren.

Douane en de bijhorende administraties en rapportages kunnen complex en arbeidsintensief zijn. Stream Software biedt een algehele oplossing die de klant ontzorgt en bijblijft met alle wetmatige wijzigingen binnen de douanewereld.

Hoe werkt het?

Bij gebruik van het Customs Dossier kan Stream Software een volledig geïntegreerd Douane Management Systeem (DMS) aanbieden.

De gekoppelde data (bijvoorbeeld afkomstig uit een ERP) wordt automatisch omgezet naar een douanedossier. De ingebouwde scenario- en beslissingsmodules vervolledigen de douaneprocesstromen. Allereerst worden de nodige aangiften (indien van toepassing) gemaakt, vervolgens worden alle douaneadministraties automatisch op de achtergrond opgesteld en bijgewerkt.

We streven ernaar om zoveel als mogelijk te automatiseren en efficiëntiewinsten te creëren, waardoor onze oplossing als een black box werkt zonder handmatige tussenkomst. Via het Customs Dossier kunnen alle benodigde rapportages worden gemanaged. Deze rapporten (bv. Opgave 71, douane-entrepotadministraties, GPA,…) worden allemaal automatisch ingevuld.

Voor België

Naast de standaard declaraties en douanedocumenten, heeft Stream Software zich gespecialiseerd in het automatiseren van allerhande douaneprocedures en -administraties. Verladers of industriële spelers worden vaak geconfronteerd met (één van) onderstaande procedures:

Bonded warehouse: Door goederen in een bonded warehouse te plaatsen, wordt de betaling van invoerrechten en BTW uitgesteld tot op het moment dat de goederen het magazijn terug verlaten. Wanneer de goederen het magazijn verlaten met een bestemming buiten de EU (wederuitvoer naar derdeland) worden geen invoerrechten en BTW aangerekend. Wanneer de goederen het customs warehouse verlaten met bestemming België of een ander EU-land, worden de invoerrechten en BTW geheven op het moment dat zij het magazijn verlaten.

Stream Software’s Customs Streamliner® automatiseert al uw administraties van uw douane entrepot. Elke beweging binnen het entrepot wordt gelogd, met een sluitende audit trail dewelke probleemloos richting douane gerapporteerd kan worden. Alle verplichte rapporten (bijvoorbeeld opgave 71) zijn te allen tijde oproepbaar.

e-Globalisatie: De elektronische globalisatie vervangt de oude manier van globaliseren. De impact is groot, daar elk tussenbericht (subsequent) een volledige dataset betreft. Echter blijven alle voordelen van de globalisatie behouden, zodat uw logistieke flow efficiënt door loopt. Stream Software was de eerste softwareprovider live in productie. Wenst u meer info aangaande de e-Globalisatie, lees dan zeker onze whitepaper.

Andere bijzondere regelingen: Verladers kunnen in het kader van hun productieprocessen nog andere vergunningen verkrijgen, zoals bijvoorbeeld actieve of passieve veredeling. Ook deze complexe douaneprocedures ondersteunt Stream Software binnen de Customs Streamliner®. Omwille van de vele implementaties is Stream Software uw kennispartner binnen het automatiseringstraject van deze complexe flows. Contacteer ons voor een analyse van uw flows!

Voor Nederland

Bonded Warehouse: Ons Bonded Warehouse onderscheidt zich in de natuurlijke en logische manier waarop de handelingen verlopen. Controles worden op de achtergrond uitgevoerd op de momenten dat ze belangrijk zijn waardoor er aan de achterkant van de processen een snelle en correcte afhandeling ontstaat. Alle stromen kunnen in onze administratie automatisch verlopen door het inrichten van scenario’s en templates die specifiek op uw processen ingericht worden. Door de koppelingen met de aangiftesystemen en zoveel mogelijk hergebruik van data levert dit een behoorlijke lastenverlichting op voor de declarant.

GPA: Het Bonded Warehouse gekoppeld aan de GPA neemt de declarant nog meer werk uit handen omdat veel transacties meteen weggeschreven kunnen worden naar de GPA, waarmee de goederenbewegingen in het warehouse maandelijks gerapporteerd worden aan de Douane. Dit zorgt ervoor dat er geen directe fysieke controle kan plaatsvinden door Douane op sommige goederenbewegingen, wat weer zorgt voor een betere doorstroming van de goederen in uw warehouse. Het GPA-proces, inclusief alle Douane- en klant specifieke controles, draait op de achtergrond zodat uw operatie er niets van merkt.

Supply Chain Management

Het Transport Management Systeem ILS®, Integrated Logistics Streamliner®, laat de verlader toe zijn zendingen van A tot Z te beheren. Voor iedere zending wordt een dossier aangelegd.

Via het milestone beheer kunnen key performance indicatoren gevolgd worden. Wat niet aan de doelstellingen beantwoord, wordt gerapporteerd. De Business Intelligence met dashboard integratie geeft in één opslag een heldere stand van zaken.

De belangrijkste modules zijn het job management, zeg maar dossier opvolgingssystemen. Zij volgen de operationele flow van de zending van nabij. Daarvoor beschikken ze over een aantal belangrijke hulpmiddelen.

De Forwarding Assist beheert het business proces, en legt de milestones vast. Hij begeleidt de gebruiker bij het regelen van zijn dagelijks werk. Hij kan automatisch instructies geven, e-mails versturen, klanten informeren, facturen uitstellen en nog veel meer. Iedere taak kan aan de assistant aangeleerd worden.

Voor België
Voor Nederland
Contacteer ons

Laat u aangenaam verrassen en vraag een demo!

contacteer ons