Alle lidstaten worden geconfronteerd met vele wettelijke wijzigingen, die als gevolgvan de implementatie van de UCC, op ons afkomen. Nederland is hierop geen uitzondering. AGS zal plaats ruimen voor DMS. In tussentijd is er reeds aardig geschoven met planningen, echter is het inmiddels duidelijk dat voor eind 2023, alle aangevers via DMS hun aangiften moeten insturen.

Stream Software zet alle zeilen bij om de Nederlandse klanten over te zetten naar de nieuwe procedures. De overgang naar DMS wordt gefaseerd uitgerold. Onder vindt u de laatste stand van zaken die officieel gecommuniceerd is door de Nederlandse Douane:

 • Vanaf uiterlijk 1 december 2023 moet u aangifte doen met DMS, en zal AGS voor nieuwe aangiften niet meer ondersteund worden.
 • Doet u nu aangiften via Venue? Vanaf uiterlijk 1 december 2023 wordt Venue niet meer ondersteund en zal u aangifte moeten doen met DMS.
  Wilt u de vrijstellingen van artikel 23 en/of 25 gebruiken voor e-commerce-aangiften tot € 150? Indien deze aangiften ook voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik van de gereduceerde dataset (H7), dan kunt u die indienen in DECO. Stream Software ondersteunt e-Commerce zendingen in DECO binnen onze aparte cloud-applicatie!  
 • Indien u vergunninghouder Inschrijving in de Administratie van de Aangever (IIAA – DMS4.1) bent voor de douaneregelingen brengen in het vrije verkeer, actieve verdeling, tijdelijke invoer, bijzondere bestemmingen of douane-entrepot, gaat de wijze van aangiften doen bij de Douane wijzigen. De huidige aangiftesystemen en procedures GPA en SPA worden in fasen geïmplementeerd en moeten uiterlijk 1 januari 2024 zijn afgerond.
 • De audit file heeft men losgetrokken uit het DMS4.1 traject. Stream Software heeft zich opgegeven om als piloot deze nieuwe procedure mee te ontwikkelen. Wij houden ons eraan eenieder zo goed als mogelijk te informeren.

Achtergrond en wijzigingen

Net zoals in België en Luxemburg, ligt de UCC (Union Customs Code) aan de basis van deze wijzigingen. De nieuwe procedure is opgebouwd vanuit een nieuw Europees datamodel. Hierdoor zal Stream Software een volledig nieuwe module ontwikkelen, om eenieder die Nederlandse aangiften opstelt, compliant te laten werken.

Netals in de andere Europese landen, verdwijnt ook in Nederland de papieren aangifte, die we momenteel kennen als het Enig Document. Om toch enige houvast te garanderen, ontwikkelde Stream Software een eigen lay-out die ter beschikking wordt gesteld binnen de applicatie.

Ook de terminologie aangaande de verschillende procedures en douanedocumenten wijzigt. De EUAH, IMAJ of andere gekende documenten zullen ophouden te bestaan. Hier nogmaals een overzicht van de nieuwe douaneprocedures:

 • H1: Declaration for release for free circulation and Special procedure –– specific use –– declaration for end-use 
 • H2: Special procedure –– storage –– declaration for customs warehousing 
 • H3: Special procedure –– specific use –– declaration for temporary admission 
 • H4: Special procedure –– processing –– declaration for inward processing 
 • H5: Declaration for the introduction of goods in the context of trade with special fiscal territories 
 • H6: Customs declaration in postal traffic for release for free circulation 
 • I1: Import Simplified declaration 
 • I2: Presentation of goods to customs in case of entry in the declarant's records or in the context of customs declarations lodged prior to the presentation of the goods at import 

Meer informatie hieromtrent vindt u onder andere op volgende website van TAXUD: https://eucdm.softdev.eu.com/ 

Een bijkomende wijziging vinden we terug bij de controlebevindingen. Controlebevindingen worden met DMS anders verwerkt. In AGS ‘corrigeerde' de Douane altijd de aangifte. Met DMS4.0 moet de aangever de verbeteringen zélf aanleveren, nadat de aangever een bericht met de controleresultaten heeft ontvangen vanuit DMS. Goederen worden pas vrijgegeven als de 'gecorrigeerde' aangifte volledig is verwerkt door de Douane.

Impact op Customs Streamliner®

Achter de schermen werden alle tabellen opnieuw opgebouwd, gebaseerd op het Europees datamodel. DMS wordt namelijk zoals eerder vermeld opgebouwd vanuit de UCC (Union Customs Code). Doordat een nieuwe module volledig opgebouwd diende te worden, heeft Stream Software nieuwe schermen ontwikkeld, uiteraard in de gekende pragmatische opbouw. Noteer alvast een hogere resolutie, en een logischere opbouw van de verschillende velden.

Binnen de aangiftesystemen zijn de documenten opgesplitst. Waar er in het verleden veelal Vak44 werd gebruikt als samenvatting van alle op te geven documenten, dienen deze binnen DMS4.0 opgesplitst te worden (transport, additionele, authorisations, previous, supporting). Deze opsplitsing wordt zeer goed toegelicht in eerder opgestelde documentatie van Douane Nederland. Tevens zijn de DV1 velden vervangen door nieuwe termen. Zo zijn bijvoorbeeld transport insurance & other in 1 vak terecht gekomen.

Stream Software zal later nog verder communiceren over de wijzigingen binnen DMS4.0, waaronder onder andere de nieuwe velden die geïntroduceerd zullen worden. Alleszins zullen er meerdere relaties (buyer, seller, exporter,…) moeten opgevoerd worden.

Status update

Inmiddels werkt gans Stream Software naarstig verder om de nieuwe modules tijdig klaar te krijgen. Stream Software zetelt tevens in een werkgroep om de testen in de BTO door te spreken. Samen met enkele pilootklanten blijven we middels enkele testsessies de wijzigingen binnen de applicatie finetunen.

Na overleg met de Nederlandse douane, zal Stream Software de door douane ingedeelde fases van alle klanten in kaart brengen, om van daaruit een planning tot go-live samen te stellen. Gebruikers van Customs Streamliner® hoeven dus niet de planningtool aan te vullen. Stream Software communiceert zo snel als mogelijk naar eenieder de target dates.

Stream Software zal verder in detail communiceren rond de verdere wijzigingen binnen het DMS-traject.

Related stories

View all stories