De Douane heeft bekendgemaakt dat de pilot fase voor DMS-invoer niet van start kan gaan. Er worden namelijk aan een achterliggend systeem dat rapporteert aan de Commissie in Brussel, nog werkzaamheden verricht. De planning houdt in dat dit systeem pas medio september operationeel zal zijn. Er is gekeken naar een tussenoplossing, maar dit is niet mogelijk gebleken.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/planning-aansluiting-op-dms-4-0-gewijzigd

Wat betekent dit in de praktijk?

Ten eerste, dat de uitrol van fase 1 verschoven zal worden naar september. Een exacte planning hiervoor zal nog afgegeven moeten worden.

Ten tweede, zou dit kunnen betekenen dat de Douane verschillende fases van de uitrol zal proberen samen te voegen waardoor er misschien straks meerdere van de aangiftestromen tegelijk live gaan.

Ten derde, betekent dit niet automatisch dat de einddatum van het hele project naar achter geschoven zal worden; wees alertop publicaties hieromtrent.

In de tussentijd?

Stream Software zal voorlopig doorgaan met het testen op de systemen van de Douane om te zorgen dat u zo probleemloos mogelijk, op een later tijdstip, de overstap kunt maken van AGS naar DMS. Op dit moment zijn de testsystemen van Douane nog niet compleet en is het moeilijk om complete testscenario’s af te wikkelen. De testmogelijkheden van Douane beperken zich vooralsnog alleen tot invoer, dus over de fases van DMS die later dit jaar nog zullen volgen, kunnen we nog niet veel melden.

Als er nieuws is, hoort u uiteraard weer van ons!

Related stories

View all stories