De nieuwe versie 4.1 van EMCS zal op 13 februari 2024 live gaan. Er is geen deployment window of overgangsfase, de nieuwe fase 4.1 zal dus op die dag in gebruik genomen worden.

In de volgende paragrafen zullen we de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot deze upgrade toelichten. De belangrijkste verschillen tussen EMCS-fase 4.0 en 4.1 hebben betrekking op de gegevensuitwisseling tussen de lidstaten van de Europese Unie.

In fase 4.1 is een nieuwe functie ingevoerd, bekend als "End of Movement Local Control", die de lidstaten in staat stelt lokale controles uit te voeren op de overbrenging van accijnsgoederen. Bovendien is het formaat voor gegevensuitwisseling bijgewerkt om nieuwe soorten gegevenselementen en verbeterde beveiligingsfuncties te ondersteunen. Over het geheel genomen zijn deze wijzigingen bedoeld om de veiligheid en efficiëntie van het controlesysteem voor het verkeer van accijnzen te verbeteren.

Verder wordt er een nieuw data-element geïntroduceerd: 'Independant small producers declaration'. Dit wordt op artikelniveau toegevoegd. Voor alcoholhoudende dranken die worden geproduceerd door onafhankelijke kleine producenten met zelfcertificering, wordt de jaarlijkse productiehoeveelheid overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2266 verstrekt indien deze voornemens is om in de lidstaat van bestemming aanspraak te maken op een verlaagd accijnstarief. De waarde van dit gegevenselement moet groter zijn dan nul.

Er wordt eveneens een nieuw bericht aangemaakt: IE836. Dit bericht wordt naar de afzender gestuurd om de ongeldigverklaring van de ingediende uitvoeraangifte te melden als de Belgische EMCS-applicatie een ongeldigmakingsbericht ontvangt van de uitvoeraangifte-aanvraag. Dit bericht wordt gebruikt in de EMCS-export gerelateerde use case UCII. II.2.8. Indien de uitvoeraangifte definitief ongeldig is gemaakt, wijzigt de MSA de status van de betrokken e-AD's voor verzending/uitvoer in geaccepteerd en stelt zij een kennisgeving van ongeldig gemaakte uitvoeraangifte (IE836:C_INV_DIS) op en stuurt deze terug naar de afzender; die boodschap is gemeenschappelijk voor alle betrokken e-Ads. Daarnaast zijn er achterliggend nog enkele wijzigingen in bestaande berichten IE829 (Notification of accepted export) en IE839 (Customs Rejection of E-AD).

Stream Software voorziet voor alle gebruikers een tijdige upgrade, om compliancy te garanderen binnen EMCS na de wettelijke upgrade naar EMCS P4.1.

Related stories

View all stories