EMCS zal binnenkort in Nederland weerom een stap verder gaan. Het zogenaamde EMCS Fase 4 die opgestart werd in februari, zal op 14/07/2023 verder uitgebreid worden met de E-VAD voor aangifte van veraccijnsd verkeer. Het betreft een big bang, het oude zakelijke portaal zal niet meer beschikbaar zijn. Stream Software is inmiddels de ontwikkeling van deze update aan het afronden, en zal de applicatie compliant hebben tegen de target date.

Deze wijziging is de digitalisering van het VGD (Vereenvoudigd Geleide Document). Het betreft de procedure ‘accijns betaald’ tussen operatoren (B2B-procedure). We evolueren dus naar een e-VAD: het elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document. Aangezien u ongetwijfeld met partijen in andere lidstaten werkt, geven we u onder nog de vertaling mee van dit nieuwe elektronische document:

  • NL = e-VAD: elektronisch Vereenvoudigd Administratief Document
  • FR = e-SAD: Document Administratif Électronique Simplifié
  • DE = e-BVD: vereinfachtes elektronisches Verwaltungsdokument
  • EN = e-SAD: electronic Simplified Administrative Document

Het VGD wordt veelal gebruikt voor de overbrengingen onder de procedure ‘accijns betaald’. Het volume inzake deze documenten ligt veel lager dan het gebruik van de gekende e-AD. Het betreft vooral bewegingen van alcohol of alcoholhoudende dranken, waar de accijnzen reeds zijn voldaan en alsnog naar een andere (B2B) partij binnen de Unie worden vervoerd. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, kan de afzender een eventuele terugbetaling verkrijgen. Waar dit in het verleden onder een papieren document (VGD) verliep, zal dit vanaf 13/02/2023 elektronisch kunnen.

Wijzigingen binnen Customs Streamliner

Zoals reeds gemeld zal deze 4de fase verder uitgebouwd worden in onze applicatie. Wij voorzien door middel van een extra message type ‘3’ in de aanmaak van de e-VAD. Tevens worden de achterliggende codelijsten van een noodzakelijke update voorzien.

Binnen EMCS Fase 4 werden in februari al de andere wijzigingen voor fase 4.0 opgenomen. Enkele voorbeelden:

  • De benaming en grootte van de datavelden gross en net mass worden gealigneerd met het Customs Data Model, gebaseerd op de UCC.
  • Productcode S600 (volledig gedenatureerde alcohol) wordt toegevoegd.
  • Op itemlijn komen er twee nieuwe velden bij: ‘Rijpingsduur of ouderdom van producten’ alsook de specificatie van de taal.
  • Toevoeging of verbetering van specifieke berichten (IE837 – IE802 – IE881).

Voor gebruikers die integreren met EMCS via Customs Dossier, zal er eveneens een impact zijn:

  • e-AD (2 nieuwe velden): de producten waar nodig dienen aangevuld te worden, de klant zal moeten evalueren of hij daarvoor producten moet ontdubbelen en/of de voorraad moet opgesplitst worden.  
  • e-VAD: aanpassing van de configuratie (extra scenario’s te configureren), eventueel extra variabele checks in te bouwen.

Klanten die hieromtrent begeleiding wensen, kunnen zich richten tot de accountmanager of via het algemene sales adres st@streamsoftware.be.

Vergunningen

Aan elke accijnsvergunning is een SEED-nummer verbonden. Met de ontwikkeling van EMCS Fase 4, worden er ook 4 nieuwe SEED-vergunningen in het leven geroepen. Bij de permanente vergunningen zijn ‘Gecertificeerde afzender’ en ‘Gecertificeerde geadresseerde’ nieuw. Beide zijn ook onder de tijdelijke vergunningen nieuw. Een economische operator kan houder zijn van tot vijf verschillende types permanente vergunningen. Aangaande de tijdelijke vergunningen worden er maximaal zes per jaar vergund.

Te noteren is dat de nieuwe vergunningen mee opgenomen dienen te worden in de configuratie van Streamliner. Gelieve ons te informeren over uw vergunningen.

Wat te verwachten?

Stream Software zal de uitrol van de benodigde versie van de Customs Streamliner uitvoeren vanaf begin volgende week. U kan onze diensten per kerende aangeven of u de functionaliteit wil toevoegen zodat u op de planning wordt opgenomen.

Klik hier voor extra info

Related stories

View all stories
No items found.